• Sida 1
 • Anpassad förpackning THC TESTKIT för droger

  Anpassad förpackning THC TESTKIT för droger

  Vår anpassade förpackning THC TESTKIT för droger är en pålitlig och korrekt lösning för att detektera THC i urinprover.Designad för företag och organisationer, vår anpassningsbara förpackning låter dig skapa en unik och varumärkesdrog testupplevelse.Med en enkel dopp-och-läs-process är detta testkit lätt att använda och ger resultat på bara några minuter.Vårt THC TESTKIT är ett kostnadseffektivt och bekvämt verktyg för att säkerställa en drogfri arbetsplats och säker miljö för alla.

 • Anpassad förpackning TRA TESTKIT för droger

  Anpassad förpackning TRA TESTKIT för droger

  A. Känslighet One Step Tramadol Test har satt skärmgränsen för positiva prover till 100 ng/ml för tramadol som kalibrator.Testanordningen har visat sig detektera över 100 ng/ml tramadol i urinen efter 5 minuter.B. Specificitet och korsreaktivitet Testets specificitet verifierades genom att testa tramadol, dess metaboliter och andra relaterade komponenter som kan finnas i urin.Testanordningen användes för att testa drogfri normal mänsklig urin med de angivna koncentrationerna, som...
 • CE-godkänd One Step MOP TESTKIT

  CE-godkänd One Step MOP TESTKIT

  Noggrannhet En jämförelsestudie utfördes för att utvärdera prestandan för MOP One Step Morfin Test och ett populärt kommersiellt tillgängligt MOP-snabbtest.Testet utfördes på totalt 341 kliniska prover, där 10 % av proverna hade en koncentration av morfin som var antingen -25 % eller +25 % av gränsvärdet på 300 ng/ml.Eventuella presumtiva positiva resultat bekräftades ytterligare genom användning av GC/MS.Resultaten av studien presenteras i följande tabell: ...
 • Grossist HOT rea CE-märkt AMP TEST KIT

  Grossist HOT rea CE-märkt AMP TEST KIT

  A. Känslighet Ettstegs amfetamintest har satt skärmgränsen för positiva prover till 1000 ng/ml för d-amfetamin som kalibrator.Testanordningen har visat sig detektera över 1000 ng/ml amfetamin i urinen efter 5 minuter.B. Specificitet och korsreaktivitet För att testa testets specificitet användes testanordningen för att testa amfetamin, dess metaboliter och andra komponenter av samma klass som sannolikt finns i urinen.Alla komponenterna lades till drogfri eller...
 • CE-märkt urinläkemedelstest CAT TESTKIT

  CE-märkt urinläkemedelstest CAT TESTKIT

  A. Känslighet One Step Cotinine Test har satt skärmgränsen för positiva prover till 100 ng/ml för kotinin som kalibratorer.Testanordningen har visat sig detektera över gränsvärdet för målläkemedlen i urin efter 5 minuter.B. Specificitet och korsreaktivitet För att testa testets specificitet användes testanordningen för att testa kotinin och andra komponenter av samma klass som sannolikt finns i urinen. Alla komponenterna tillsattes till drogfri normal human urin ...
 • HOT Rea Produkt BZO TEST KIT, Multi-Drug Test

  HOT Rea Produkt BZO TEST KIT, Multi-Drug Test

  A. Känslighet Enstegs bensodiazepintest har satt skärmgränsen för positiva prover till 300 ng/ml för oxazepam som kalibrator.Testanordningen har visat sig detektera över 300 ng/ml bensodiazepiner i urin efter 5 minuter.B. Specificitet och korsreaktivitet För att testa testets specificitet användes testanordningen för att testa bensodiazepiner, läkemedelsmetaboliter och andra komponenter av samma klass som sannolikt finns i urinen. Alla komponenterna tillsattes till drug-fr ...
 • Enstegs grossist drogtest BUP TEST KIT

  Enstegs grossist drogtest BUP TEST KIT

  A. Känslighet Ettstegs buprenorfintest har satt skärmgränsen för positiva prover till 10 ng/ml för buprenorfin som kalibrator.Testanordningen har visat sig detektera över 10 ng/ml buprenorfin i urin efter 5 minuter.B. Specificitet och korsreaktivitet För att testa testets specificitet användes testanordningen för att testa buprenorfin, dess metaboliter och andra komponenter av samma klass som sannolikt finns i urinen. Alla komponenterna tillsattes till drogfri Nej...
 • Skräddarsydd Rapid Drug Test BAR TESTKIT

  Skräddarsydd Rapid Drug Test BAR TESTKIT

  A. Känslighet Ettstegs barbiturattest har satt skärmgränsen för positiva prover till 300 ng/ml för secobarbital som kalibrator.Testanordningen har visat sig detektera över 300 ng/ml barbiturater i urin efter 5 minuter.B. Specificitet och korsreaktivitet För att testa testets specificitet användes testanordningen för att testa barbiturater, metaboliter och andra komponenter av samma klass som sannolikt finns i urinen. Alla komponenterna tillsattes till läkemedelsfria normala ...
 • Instant Urine Drug Test MET TEST KIT, Multi-Drug Test, Dip-kort, Panel

  Instant Urine Drug Test MET TEST KIT, Multi-Drug Test, Dip-kort, Panel

  Noggrannhet En jämförelse sida vid sida utfördes med MET One Step Methamphetamine Test och ett ledande kommersiellt tillgängligt MET-snabbtest.Testning utfördes på 234 kliniska prover.Tio procent av proverna som användes låg antingen på -25 % eller +25 % av gränskoncentrationen på 1 000 ng/ml metamfetamin.Presumtivt positiva resultat bekräftades av GC/MS.Följande resultat tabellerades: Metod Annan MET-snabbtest Totalt resultat MET One Step Test Device...
 • Högkvalitativt KET Drug Test Dip Card, Panel

  Högkvalitativt KET Drug Test Dip Card, Panel

  Noggrannhet En jämförelse utfördes med användning av KET One Step Ketamine Test och GC/MS vid 1 000 ng/ml cut-off.Följande resultat tabellerades: Metod GC/MS Totala resultat KET Enstegstestresultat Positiva Negativa Positiva 10 8 18 Negativa 0 205 205 Totala resultat 10 213 223 % Överensstämmelse 100 % 96,2 % 96,4 % Analytisk känslighet En läkemedelsfri urinpool med ketamin i följande koncentrationer: 0 ng/ml, 500 ng/ml, 750 ...
 • Instant Urine Drug Test Kit K2 – CE-godkänd

  Instant Urine Drug Test Kit K2 – CE-godkänd

  A. Känslighet Ettstegs syntetisk cannabis (K2)-test har satt skärmgränsen för positiva prover till 25 ng/ml för JWH-018 Pentansyra och JWH-073 Butansyra som kalibratorer.Testanordningen har visat sig detektera över gränsvärdet för målläkemedlen i urin efter 5 minuter.B.Specificitet och korsreaktivitet För att testa testets specificitet användes testanordningen för att testa syntetisk cannabis (K2), dess metaboliter och andra komponenter av samma klass som sannolikt...
 • Högkvalitativ medicinsk utrustning COC Rapid TEST för droger

  Högkvalitativ medicinsk utrustning COC Rapid TEST för droger

  A. Sensitivity One Step Cocaine Test har satt skärmgränsen för positiva prover till 300 ng/ml för bensoylecgonin som kalibrator.Testanordningen har visat sig upptäcka över 300 ng/ml kokain i urinen efter 5 minuter.B. Specificitet och korsreaktivitet För att testa testets specificitet användes testanordningen för att testa kokain, dess metaboliter och andra komponenter av samma klass som sannolikt finns i urinen. Alla komponenterna tillsattes till drogfri normal människa...